Adakah hidup kita memiliki dampak ?

Hidup hanya sekali dan waktu terus berjalan,.. seiring dengan terjadinya tanda-tanda akhir zaman yang semakin jelas. Peperangan bukan semakin padam tetapi semakin meluas. Kerusuhan ada di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemana mata memandang, di situ terdapat hamparan ketidak pastian. Hanya yang senantiasa menggelayut di lengan Tuhan yang bisa menangkap tanda-tanda akhir dunia, dengan mimik wajah penyerahan diri secara total.

Peta akhir zaman sudah mulai menapaki lembaran-lembaran terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan program Tuhan, tidak ada yang bisa lepas dari tangan Tuhan, apalagi atas kehidupan seseorang. Matius pasal 24 dan 25 sangat jelas dan gamblang, ketika Tuhan Yesus membahas tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apalagi kalau dilanjutkan dengan membaca kitab Wahyu, akan membuka wawasan tentang akhir zaman yang tidak mungkin tidak terjadi. Siapakah yang akan mengalami peristiwa ketika materai-materai dibukakan ? Atau yang mengalami ketika sangkakala mulai dibunyikan ? Atau justru mengalami penumpahan cawan murka Tuhan ?

Apakah dalam generasi kita sekarang ini dimana chip sudah mulai disosialisasikan di berbagai negara, akan mengalami masa berkuasanya antikristus dengan 666 nya ?. Alkitab berkata bahwa hanya yang memiliki tanda 666 saja yang dapat melakukan transaksi/jual-beli. Artinya akan terjadi kekacauan yang luar biasa ketika orang tidak mau menerima tanda antikristus.

Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, sekalipun yang jahat akan semakin jahat, yang sudah bergelimang dosa akan terus menambah-nambahkan dosanya, tetapi yang senantiasa melakukan hidup kudus akan semakin kudus. Karena ia tahu bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin berkenan di hati Tuhan. Dan orang-orang kudus inilah yang mendapat jaminan mutlak mendapatkan perlindungan Tuhan dengan sangat sempurna. Boleh jadi terjadi kekacauan di seluruh permukaan bumi, tetapi Tuhan sanggup mengevakuasi para milik-Nya agar selamat dalam perlindungan-Nya, sama seperti zamanya Nuh, Tuhan mengevakuasi umat yang percaya kepada-Nya, begitu juga pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api dan belerang, Tuhan mengevakuasi orang yang percaya kepada-Nya.

Saudara,.. jangan pernah berkata bahwa Tuhan lalai menepati janji-Nya, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah datang lagi, dan jangan pernah berkata bahwa dunia dan seisinya ini tidak akan dihancurkan. Alkitab adalah firman Tuhan, firman Tuhan berlaku abadi. Ada saatnya semua yang tertulis dalam alkitab akan digenapi.

Kawan saya seorang pilot sebuah maskapai penerbangan yang cukup ternama pernah mengemukakan bahwa dalam sebuah kebijakan penerbangan di  maskapai  suatu negara bagian  di Amerika, di minta agar salah satu pilot ataupun co pilotnya agar jangan orang Kristen, ini dimaksudkan agar ketika terjadi pengangkatan, pesawat tetap ada yang mengendalikan. Juga ia kemukakan bahwa penggunaan chip yang besarnya seperti sebutir beras sudah mulai digunakan di beberapa negara untuk orang-orang tertentu. Yang tak terpikirkan sekarang ini adalah banyak yang tidak tahu tentang efek penggunaan chip itu sendiri. Siapa dibelakang penggunaan chip dan tujuan akhirnya apa. Saya percaya banyak orang Kritsten yang juga belum tahu tentang program iblis, khususnya tentang tanda 666 ini. Itulah pentingnya pemahaman tenang firman Tuhan.

Yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya siap sedia kapanpun Tuhan datang, dan hidup kita membawa dampak yang positif bagi keselamatan banyak orang. Ingat berapa banyak mereka yang mati diluar pengetahuan akan kebenaran yang sejati, yang berarti kematian mereka sudah dinanti di mulut mereka. Belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita biarlah kita teruskan kepada orang-orang yang rindu mendapatkan jalan yang lurus.

Tuhan Yesus memberkati.

Žijeme jen jednou a čas plynul, .. spolu s příznaky na konci časů, je stále jasnější. Bitva se nezvyšuje, ale čím dál rozšířenější výpadky. Nepokoje v mnoha zemích, včetně Indonésie. Pokud oko dohlédne, tam jsou nejistoty úsek. Jen to, že vždy visel na rameni Pána, který jezdí příznaky konce světa, s vážnou tváří v naprostého odevzdání.

Mapa konec je spuštěn poslední listy. Nic nemůže zastavit Boží programu, nikdo nemůže uniknout z Boží ruky, natož na život člověka. Matthew kapitoly 24 a 25 jsou velmi jasné a jednoznačné, když Pán Ježíš mluví o tom, co se stane na konci časů. Zvlášť, když následuje čtení knihy Zjevení, přinese více informací o konci časů, které není možné, není tomu tak. Kdo bude trpět razítko-razítko při otevření? Nebo kdo zažili, když trubka se ozval? Nebo je to, že má ubývání šálek Božího hněvu?

Je naše generace nyní, kdy čip již socializované v různých zemích, bude mít vládu antikrista s jeho 666?. Bible říká, že má pouze 666 znaky jsou schopni obchodu / prodeje. To znamená, že tam bude chaos neuvěřitelné, když jsou lidé ochotni akceptovat značku Antikrista.

Ať se stane do tohoto světa, dokonce i bezbožní budou bezbožní, válet se hřích bude držet přidání do jeho hříchu, ale kdo někdy si živě svatý bude svatý. Protože ví, že bez svatosti je nemožné Boží vlastní srdce. A to je svatí, kteří dostali absolutní záruku ochrany Boží dokonale. Možná chaos na zemi, ale Bůh může evakuovat svůj majetek uložen v jeho ochraně, as zamanya Noah, Bůh evakuovat lidi, kteří věří v něho, stejně jako na byl čas Sodomy a Gomory zničen ohněm a sírou Bůh evakuovat lidi, kteří věří v Něho.

Brother, .. Nedovolte nikdy říct, že Bůh drží své sliby z nedbalosti, není vůbec říci, že Bůh se už nikdy nevrátí, a už nikdy říci, že svět a všechno v něm nebude zničena. Bible je Boží slovo, věčné Slovo Boží převažují. Jsou chvíle, kdy se vše, co je psáno v Bibli být splněny.

Jsem přítel dopravního pilota, který je docela známý jednou navrhl, že politika linkových letů v amerických státech, v dotazem na jedné z pilota nebo druhého pilota není ke křesťanům, to znamenalo, že když Rapture nastane, letadlo zůstává kontroly. Také poukázal na to, že použití čipu o velikosti zrnka rýže je již v některých zemích používá pro některé lidi. Nemyslitelné je nyní mnoho lidí neví o účincích používání čipu samotného. Kdo je za použití čipu a co konečný cíl. Věřím, že mnoho lidí, kteří Kritsten také nevím o ďábla programu, zejména pokud jde o tuto značku 666. Takový je význam pochopení Boží slovo je ticho.

Důležité je, jak ty a já být připraven kdykoli Pán přichází, a naše životy mají pozitivní dopad na bezpečnost mnoha lidí. Vzpomeňte si, jak mnozí z těch, kteří zemřeli mimo poznání skutečné pravdy, což znamená, že jejich smrt lze očekávat, že jejich úst. Mercy, že Bůh nám dal nám přenést na lidi, kteří touží získat přímou cestu.

Bůh vám žehnej.

 

한 번만 살고 시간이 가서 … 종말의 징후와 함께하는 것은 점점 더 분명하다. 전투는 성장하지만, 점점 더 널리 중단되지 않습니다. 인도네시아 등 많은 국가에서 불안. 눈이 볼 수있는 불확실성의 신축성이 있습니다. 뿐만 항상 총 항복의 직선 얼굴, 세계의 끝의 징후를 잡을 수있는 주님의 팔에 매달려.

지도 끝을 마지막으로 침대 시트를 시작합니다. 아무것도 하나님의 프로그램을 멈추게 할 수 없어, 아무도 하나님의 손에서 피할 수 없어, 사람의 생명 혼자 보자. 주 예수의 종료 시간에 무슨 일이 일어날 지에 대해 얘기 할 때 매튜 장 24 일과 25은 매우 명확하고 명시 적입니다. 요한 계시록의 책을 읽고 그 다음 특히 때, 그렇지 않습니다 불가능 종료 시간에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 열었을 때 누가 우표 우표를 고통을합니까? 나팔에서 소리가났다 때 또는 누가 경험? 아니면 하나님의 진노의 잔을 벗어 하는가?

우리 세대는 이제 이미 다른 국가에서 사회화 칩은, 그의 666과 적 그리스도의 규칙을해야합니다 어디 있나요?. 성경은 만 666 간판 무역 / 판매 할 수 있습니다 갖고있다. 이 사람들이 그리스도의 흔적을 수락 할 수 꺼려 때 엄청난 혼란이있을 것을 의미합니다.

이 세계에 무슨 일이 있어도, 심지어 악인은 그의 죄에 추가 유지됩니다 죄를 보면서하는 악한 있지만 혹시 라이브 거룩 거룩됩니다 못한. 그는 거룩함 없이는 불가능 하나님의 자신의 마음이라는 거 때문입니다. 그리고이 절대 완벽하게 하나님의 보호를 보장당한 성도입니다. 아마도 땅의 혼란하지만, 하나님은 단지 노아 자신의 일처럼, 그의 보호에 저장 자신의 재산을 피난 할 수 있습니다, 하나님은 그를 믿는 사람들을 대피뿐만 아니라, 소돔과 고모라 당시 화재로 파괴되었으며, 황, 하나님은 그분을 믿는 사람들을 피난한다.

형님, .. 이제까지 하나님이 과실 약속을 지키지 그런 말하지 마, 하나님은 다시는 오지 않을 것이라고 말하지 않으며, 어느 만약 세상 모든 파괴되지는 않을 것 그런 말하지 않습니다. 성경은 하나님의 말씀, 하나님 우선의 영원한 말씀입니다. 성경에 기록되는 모든 성취 될 시간이 있습니다.

난 그리스도인의 파일럿 또는 공동 파일럿 중 하나를 요청의 미국 주에서 항공편의 정책,이 휴거가 발생하면 항공기가 남아 것을 의미하는 한 번에 제안 꽤 유명 항공사의 파일럿의 친구입니다 제어합니다. 또한 그는 칩 쌀알의 크기의 사용이 이미 특정 사람들을위한 일부 국가에서 사용되는 것을 지적했다. 상상도 할 수없는 지금 많은 것은 칩 자체의 사용의 효과에 대해 알고하지 않습니다. 누가 칩과 최종 목표의 사용 뒤에 있습니다. 나는 특히이 6백66마르크에 또한 악마의 프로그램에 대해 모르는 그리스도인을 많이 생각합니다. 이러한 하나님의 말씀을 이해의 중요성이 조용합니다.

중요한 것은 주 께서 제공, 그리고 우리의 삶을 많은 사람의 안전에 대한 긍정적 인 영향을 미칠 때마다 내가 준비하는 방법입니다. 기억 자신의 죽음이 자신의 입에 예상되는 것을 의미 진실의 지식을 외부에서 죽은 사람들의 많은. 하나님이 우리에게 주신 것을 자비는 우리 직선 경로를 얻을 그리워하는 사람들에게 전달 보자.

신의 가호가 있기를.

 

一度だけライブと時間は、行きました..終わりの時の兆候と一緒にますます明らかである。戦いは増えているがますます広範囲に停止されていません。インドネシアを含む多くの国で不安。目が見ることができるところでは、不確実性のストレッチがあります。唯一のことは、常に完全に降参して真顔で、世界の終わりの兆候をキャッチすることができ、主の腕にハングしました。

マップ端は最後のシートを起動します。何が神のプログラムを停止することができ、誰もが神の手から逃れることはできない、その人の人生はおろか。主イエスは終わりの時に何が起こるかについて話しているときにマシューの章24及び25は、非常にはっきりと明示されています。黙示録を読み、続いている場合は特に、そうではないことはできません、終わりの時に関する詳細な情報をもたらすでしょう。開いたときに誰がスタンプスタンプを被るのだろうか?トランペットから聞こえたときや、誰が経験してきた?それとも、神の怒りの杯を流しあっていますか。

私たちの世代は、すでにさまざまな国で社会主義化されたチップは、彼の666で反キリストの支配がありますされている?聖書は唯一の666兆候は貿易/販売することができたと言う。これは、人々が反キリストの印を望まないときに信じられないほどの混乱があることになります。

この世界に何が起きても、悪人は自分の罪に追加し続ける罪を転げ回るように、邪悪になりますが、今まで生で神聖は神聖なりなかった人。彼は神聖なしには不可能で、神の自分自身の心であることを知っているので。そして、これは絶対的な完璧に神の保護を保証するものでしまった聖人です。おそらく地球の混乱が、神はちょうどノアの日のように、彼の、彼の保護に保存する自分の財産を避難させることができ、神は彼を信じている人々を避難させるだけでなく、ソドムとゴモラの時に火災で破壊されたと硫黄、神はイエスを信じる人々を避難させる。

ブラザー、..かつて神は怠慢彼の約束を保持していることを言ってはいけない、今までに神が戻って来ることはありませんとは言いませんし、これまでに世界とその中のすべてのものが破壊されないことを言うことはありません。聖書は神の言葉、神の永遠のPREVAILことばです。聖書に書かれているすべてが満たされる時があります。

私はかつて、アメリカの航空会社のフライトの政策ではなく、キリスト教徒にパイロットまたはコパイロットの1を求めて、これが携挙が発生したときに、航空機が残っていることを意味していることが示唆されている非常に有名な航空会社のパイロットの友人ですコントロール。彼はまた、チップの使用米粒の大きさは、すでに特定の人々のために、いくつかの国で使用されていることを指摘した。考えられないことは今チップ自体の使用の影響について知らない多くのです。チップとどのような最終目標の使用の背後に誰ですか。私は特にこの666マークにも悪魔のプログラムについて知らないキリスト教徒の多くを信じています。このような神の言葉を理解することの重要性は、静かです。

重要なことは、主は来て、私たちの生活は多くの人々の安全のために肯定的な影響を与えるたびに、あなたと私は準備ができているかということです。彼らの死は、彼らの口の中に予想されることを意味する本当の真実の知識の外に死んだ人々の何を覚えておいてください。神が私たちに与えられたことを慈悲は、私たちはまっすぐな道を得るために憧れている人に渡しましょう​​。

神の祝福がありますよう。

 

Leven maar een keer en de tijd ging, .. samen met de tekenen van de eindtijd wordt steeds duidelijker. De strijd wordt niet groeit maar steeds wijder verbreid uitval. Onrust in veel landen, waaronder Indonesië. Waar het oog kan zien, zijn er onzekerheden stretch. Alleen dat altijd opgehangen aan de arm van de Heer die kan vangen de tekenen van het einde van de wereld, met een strak gezicht in totale overgave.

Kaart einde wordt opgestart laatste vel. Niets kan Gods programma te stoppen, niemand kan ontsnappen aan de hand van God, laat de persoon het leven. Mattheüs hoofdstukken 24 en 25 zijn zeer duidelijk en expliciet, toen de Heere Jezus spreekt over wat er zal gebeuren in de eindtijd. Vooral wanneer gevolgd door het lezen van het boek Openbaring, zal meer informatie over het einde der tijden, dat niet mogelijk is, is niet het geval. Wie zal lijden aan een stempel-stempel wanneer deze wordt geopend? Of die hebben ervaren wanneer de bazuin klonk vandaan? Of is het met het afstoten van de beker van Gods toorn?

Is onze generatie nu waar chip reeds gesocialiseerd in verschillende landen, zal de heerschappij van de antichrist met zijn 666?. De Bijbel zegt dat slechts 666 tekens zijn in staat om de handel / verkoop. Dit betekent dat er chaos ongelooflijk zijn als mensen niet bereid zijn om het merk van de Antichrist te accepteren.

Wat gebeurt er met deze wereld, zelfs de goddeloze zal zijn goddelozen, om de zonde wentelen zullen blijven toevoegen aan zijn zonde, maar die ooit heeft levende heilige wil heilig zijn. Omdat hij weet dat zonder heiligheid is eigen hart niet van God. En dit is de heiligen die werd absoluut perfect waarborgen de bescherming van God. Misschien is de chaos van de aarde, maar God kan zijn eigendom evacueren om gered te worden in Zijn bescherming, net als zijn dagen van Noach, God evacueren mensen die in hem geloven, maar ook op het moment van Sodom en Gomorra werden vernietigd met vuur en zwavel, God evacueren hen die in Hem geloven.

Broeder, .. Zeg nooit dat God Zijn beloften nalatig blijft, niet ooit zeggen dat God nooit meer zal komen, en niet ooit gezegd dat de wereld en alles wat het niet zal worden vernietigd. De Bijbel is het Woord van God, het eeuwige Woord van God prevaleren. Er zijn momenten waarop alles wat in de Bijbel geschreven zal worden voldaan.

Ik ben een vriend van een piloot die is heel beroemd eens gesuggereerd dat een beleid van vluchten van de luchtvaartmaatschappij in de Amerikaanse staten, te vragen voor een van de piloot of co piloot niet aan christenen, betekende dit dat wanneer de opname plaatsvindt, het vliegtuig blijft een controles. Ook wees hij erop dat het gebruik van de chip ter grootte van een rijstkorrel reeds wordt gebruikt in sommige landen voor bepaalde mensen. Het ondenkbare is nu velen niet weten over de effecten van het gebruik van de chip zelf. Wie zit er achter het gebruik van de chip en wat het einddoel. Ik denk dat een heleboel christenen die weten ook niet over de duivel programma, met name op deze 666 mark. Dat is het belang van het begrijpen van het woord van God stil is.

Het belangrijkste is hoe jij en ik klaar zijn wanneer de Heer komt, en ons leven een positieve impact hebben voor de veiligheid van vele mensen. Weet je nog hoe velen van degenen die stierven buiten de kennis van de echte waarheid, wat betekent dat hun dood worden verwacht in hun mond. Genade die God ons gegeven heeft laat ons door te geven aan de mensen die verlangen naar het rechte pad te krijgen.

God zegene u.

 

Live darba biss u l-ħin marru, .. flimkien mal-sinjali taż-żminijiet aħħar ikun dejjem aktar ċar. Il-battalja mhux qed jikber iżda qtugħ dejjem aktar mifruxa. Inkwiet f’ħafna pajjiżi, inklużi l-Indoneżja. Fejn il-għajn tista ‘tara, hemm inċertezzi stretch. Biss li dejjem mdendla fuq id-driegħ tal-Mulej li jistgħu jaqbdu s-sinjali ta ‘l-aħħar tad-dinja, b’wiċċ dritta fil ċediment totali.

Aħħar Mappa hu mixgħul folji aħħar. Xejn tista ‘twaqqaf programm ta’ Alla, l-ebda wieħed jista ‘jaħrab mill-idejn ta’ Alla, aħseb u ara l-ħajja tal-persuna. Kapitoli Matthew 24 u 25 huma ċari ħafna u espliċita, meta l-Mulej Ġesù qed jitkellem dwar dak li se jiġri fil-ħinijiet finali. Speċjalment meta segwita mill-qari tal-ktieb ta ‘Rivelazzjoni, se jġib aktar informazzjoni dwar l-aħħar żminijiet dan ma jkunx possibbli mhuwiex il-każ. Min se jsofru timbru-timbru meta jinfetaħ? Jew li jkunu esperjenzaw meta l-tromba tinstema minn? Jew hija li jkollhom twaqqiegħ-tazza ta ‘rabja ta’ Alla?

Huwa ġenerazzjoni tagħna issa fejn ċippa diġà soċjalizzati fil-pajjiżi differenti, ser ikollok l-istat ta ‘l-antichrist ma 666 tiegħu?. Il-Bibbja tgħid li għandha biss 666 sinjali huma kapaċi għall-kummerċ / bejgħ. Dan ifisser li se jkun hemm kaos inkredibbli meta n-nies ma jridux jaċċettaw il-marka ta ‘Antichrist.

Tkun xi tkun jiġri li din id-dinja, anke l-wicked se jkun wicked, li wallow dnub se żżomm li jżid mal dnub tiegħu, iżda li qatt ma ħajjin qaddis se jkun qaddis. Minħabba li jaf li mingħajr qdusija hija qalb tiegħu stess Alla impossibbli s. U dan huwa l-qaddisin li ltqajna assoluta jiggarantixxu l-protezzjoni ta ‘Alla perfettament. Forsi l-kaos tad-dinja, imma Alla jista jevakwaw proprjetà tiegħu li jiġu ffrankati fil-ħarsien tiegħu, bħad ġranet tiegħu tal Noah, Alla jevakwaw in-nies li jemmnu fil lilu, kif ukoll fil-ħin ta Sodom u Gomorrah ġew meqruda bi nar u kubrit, Alla jevakwaw dawk li jemmnu fiH.

Brother, .. Qatt ma jgħidu li Alla żżomm il-wegħdiet tiegħu negliġenti, qatt ma jgħidu li Alla qatt mhu se jidħlu mill-ġdid, u qatt ma jgħidu li d-dinja u kollox mhux se jkun meqrud. Il-Bibbja hija l-Kelma ta ‘Alla, il-Kelma eterna t’Alla jipprevalu. Hemm drabi meta dak kollu li huwa miktub fil-Bibbja se jiġu sodisfatti.

I am a friend ta pilota ajru li huwa pjuttost famuż darba ssuġġerixxa li politika ta ‘titjiriet ajru fl-istati Uniti, b’mod li titlob għal wieħed mill-bdot jew pilota ko ma Insara, dan kien ifisser li meta l-Rapture iseħħ, l-ajruplan jibqa’ kontrolli. Wkoll huwa enfasizzat li l-użu tal-ċippa l-qies ta ‘ħabba tar-ross diġà qed jintuża f’xi pajjiżi għal ċerti nies. Il inkonċepibbli issa huwa ħafna ma jafux dwar l-effetti tal-użu ta ‘l-ċippa innifsu. Min hu wara l-użu ta ‘ċippa u dak l-objettiv aħħari. Nemmen ħafna Nsara li wkoll ma jafux dwar il-programm devil, speċjalment fuq din il-marka 666. Tali huwa l-importanza ta ‘fehim-kelma ta’ Alla hija kwieta.

Il-ħaġa importanti hija kif inti u I tkun lesta meta l-Mulej li minnu jiġi, u l-ħajja tagħna jkollhom impatt pożittiv għas-sigurtà ta ‘ħafna nies. Ftakar kemm ta ‘dawk li mietu barra l-għarfien tal-verità reali, li jfisser li l-imwiet tagħhom huma antiċipati f’ħalqhom. Ħniena li Alla mogħtija lilna jgħidilna jgħaddu lill-persuni li huma longing biex jiksbu triq dritta.

God bless inti.

 

Vivo sola vez y el paso del tiempo, .. junto con las señales de los últimos tiempos es cada vez más clara. La batalla no está creciendo, pero los cortes cada vez más generalizados. Los disturbios en muchos países, incluyendo Indonesia. Cuando el ojo puede ver, hay un tramo de incertidumbres. Sólo que siempre colgaba en el brazo del Señor, que se puede coger las señales del fin del mundo, con una cara en señal de rendición total.

Mapa del final se pone en marcha últimas hojas. Nada puede detener el programa de Dios, nadie puede escapar de las manos de Dios, y mucho menos la vida de la persona. Mateo capítulos 24 y 25 son muy claros y explícitos, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos. Especialmente cuando es seguida por la lectura del libro del Apocalipsis, traerá más información acerca de los tiempos finales que no es posible no es el caso. ¿Quién va a sufrir un sello de sello cuando se abre? O que han experimentado cuando la trompeta sonó? ¿O es que tiene derramar la copa de la ira de Dios?

¿Nuestra generación de chips que ahora ya socializados en diferentes países, tendrá el dominio del anticristo con su 666?. La Biblia dice que sólo tiene 666 signos son capaces de comercio / venta. Esto significa que habrá caos increíble cuando la gente no está dispuesta a aceptar la marca del Anticristo.

Pase lo que pase en este mundo, incluso los malvados serán malos, a revolcarse pecado seguir añadiendo a su pecado, pero que nunca estuvo a la altura santo será santo. Porque él sabe que sin santidad es imposible propio corazón de Dios. Y esto es a los santos que he absoluto garantizan la protección de Dios perfectamente. Tal vez el caos de la tierra, pero Dios puede evacuar su propiedad que se guardan en su protección, al igual que sus días de Noé, Dios evacuar a las personas que creen en él, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego y azufre, Dios evacuar a los que creen en él.

Hermano, .. No vuelvas a decir que Dios cumple sus promesas negligente, ni se te ocurra decir que Dios nunca vendré otra vez, y ni se te ocurra decir que el mundo y todo lo que no será destruido. La Biblia es la Palabra de Dios, la Palabra eterna de Dios prevalece. Hay momentos en que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirán.

Soy amigo de un piloto de línea aérea que es muy famoso sugirió una vez que una política de aerolineas en los estados de EE.UU., en pedir una del piloto o copiloto no a los cristianos, esto significa que cuando ocurre el rapto, el avión sigue siendo un controles. También señala que el uso del chip del tamaño de un grano de arroz ya está siendo utilizado en algunos países para ciertas personas. Lo impensable es que muchos no saben sobre los efectos de la utilización del propio chip. ¿Quién está detrás del uso de chip y cuál es el objetivo final. Creo que muchos de los cristianos que tampoco conocen el programa diablo, sobre todo en esta marca 666. Tal es la importancia de comprender la palabra de Dios está en silencio.

Lo importante es que usted y yo estar listo para cuando venga el Señor, y nuestras vidas tienen un impacto positivo en la seguridad de muchas personas. ¿Recuerda cómo muchos de los que murieron fuera del conocimiento de la verdad real, lo que significa que sus muertes se prevén en la boca. Misericordia que Dios nos ha dado a nosotros pasemos a las personas que están deseando tener una trayectoria recta.

Dios los bendiga.

 

يعيش مرة واحدة فقط ومرور الوقت، .. جنبا إلى جنب مع علامات الأزمنة نهاية واضحة على نحو متزايد. المعركة لا ينمو على نطاق واسع ولكن انقطاع التيار على نحو متزايد. الاضطرابات في العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا. حيث تستطيع أن تراه العين، وهناك شكوك تمتد. الا ان علقت دائما على ذراع الرب الذي يمكن التقاط علامات نهاية العالم، مع ضحكته في الاستسلام التام.

بدء نهاية خريطة يصل صحائف الماضي. لا شيء يمكن أن يوقف برنامج الله، لا يستطيع أحد أن يهرب من يد الله، ناهيك عن حياة الشخص. الفصول 24 و 25 ماثيو واضحة جدا وصريحة، عندما الرب يسوع يتحدث عن ما سوف يحدث في أوقات النهاية. وخصوصا عندما تليها قراءة كتاب الوحي، وسوف تجلب المزيد من المعلومات حول أوقات النهاية لم يكن ذلك ممكنا ليس هو الحال. والذين يعانون من الطوابع الطوابع عند فتحه؟ أو نحن الذين عشنا عند البوق بدا من؟ أم أنها وجود سفك كوب من غضب الله؟

وجيلنا الآن حيث رقاقة اجتماعيا بالفعل في بلدان مختلفة، وسيكون حكم المسيح الدجال حيث يوجد 666 له؟ الكتاب المقدس يقول ان ليس لديها سوى 666 علامات قادرون على تجارة / عملية بيع. هذا يعني أنه ستكون هناك فوضى لا تصدق عندما يكون الناس على استعداد لقبول علامة المسيح الدجال.

أيا كان ما سيحدث لهذا العالم، حتى الأشرار سوف يكون الأشرار، لتخبط الخطيئة سوف تبقي إضافة إلى ذنبه، ولكن من أي وقت مضى لم الحية المقدسة ستكون المقدسة. لأنه يعلم أنه بدون القداسة هو قلب الله المستحيل نفسه. وهذا هو القديسين الذين حصلوا على ضمان حماية مطلقة من الله تماما. ولعل الفوضى من الأرض، ولكن الله يمكن إخلاء ممتلكاته ليتم حفظها في حمايته، تماما مثل أيامه نوح، والله اجلاء الناس الذين يؤمنون به، وكذلك في وقت سدوم وعمورة قد دمرت بالنار و الكبريت، والله إجلاء أولئك الذين يؤمنون به.

الأخ .. لا أقول أي وقت مضى أن الله يفي بوعوده المنطوية على إهمال، لا أقول أي وقت مضى أن الله لن يأتي مرة أخرى، ولا تقل أي وقت مضى أن العالم لن وكل ما فيه يتم تدميرها. الكتاب المقدس هو كلمة الله، كلمة الله الأبدية لتسود. هناك أوقات عندما يتم استيفاء جميع ما هو مكتوب في الكتاب المقدس.

أنا صديق لطيار الذي مشهورة جدا واقترح ذات مرة أن سياسة من رحلات شركات الطيران في الولايات الأمريكية، في طلب واحد من الطيار أو الطيار المشترك لا للمسيحيين، وهذا يعني أنه عندما نشوة الطرب يحدث، الطائرة لا تزال الضوابط. وأشار أيضا إلى أنه تم بالفعل استخدام رقاقة حجم حبة الأرز التي تستخدم في بعض الدول لبعض الناس. ما لا يمكن تصوره الآن الكثير منهم لا يعرفون عن الآثار المترتبة على استخدام الرقاقة نفسها. من يقف وراء استخدام رقاقة وما الهدف النهائي. أعتقد أن الكثير من المسيحيين الذين أيضا لا أعرف عن البرنامج الشيطان، وخاصة على هذه العلامة 666. هذه هي أهمية فهم كلمة الله هي هادئة.

والشيء المهم هو كيف أنت وأنا على استعداد كلما يأتي الرب، وحياتنا يكون لها أثر إيجابي على سلامة كثير من الناس. تذكر كم من هؤلاء الذين لقوا حتفهم خارج معرفة الحقيقة الحقيقية، وهو ما يعني أن من المتوقع وفاتهم في أفواههم. رحمه الله قد أعطى لنا يسمحوا لنا بالمرور إلى الناس الذين يتوقون للحصول على صراط مستقيم.

بارك الله فيك.

 

ອາໄສຢູ່ພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວແລະໃຊ້ເວລາໄດ້ເຂົ້າສູ່, .. ພ້ອມກັບອາການຂອງເວລາທ້າຍແມ່ນຈະແຈ້ງຂຶ້ນ. ຮົບບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ບັນຫາໄຟດັບຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. Unrest ໃນຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງອິນໂດເນເຊຍ. ບ່ອນທີ່ຕາສາມາດເບິ່ງ, ຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ stretch ແມ່ນ. ພຽງແຕ່ວ່າສະເຫມີ hung ສຸດແຂນຂອງ Lord ຜູ້ທີ່ສາມາດຈັບສັນຍານອາການຂອງໃນຕອນທ້າຍຂອງໂລກ, ມີໃບຫນ້າຊື່ໃນ surrender ທັງຫມົດ.

ທ້າຍອອກໃນແຜນທີ່ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແຜ່ນທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຢຸດໂຄງການໃສຂອງ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດ escape ຈາກມືສຸດວິໃສການ, ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ດຽວຊີວິດຂອງບຸກຄົນ. ບົດແມ, 24 ແລະ 25 ມີຄວາມຊັດເຈນແລະ explicit, ໃນເວລາທີ່ໄດ້ Lord Jesus ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເວລາທ້າຍ. ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍການອ່ານປຶ້ມຂອງ Revelation ໄດ້, ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເວລາທ້າຍທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີຂອງ. ຜູ້ທີ່ຈະທົນທຸກໄດ້ບັດບັດ-ເມື່ອເປີດ? ຫຼືຜູ້ທີ່ໄດ້ປະສົບໃນເວລາທີ່ trumpet ໄດ້ sounded ຈາກ? ມັນຫຼືມີ shedding ຈອກ wrath ໃສຂອງ?

ແມ່ນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີ chip socialized ມາແລ້ວໃນບັນດາປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈະມີກົດລະບຽບຂອງ antichrist ໄດ້ມີ 666 ຄົນ. ພະຄໍາພີໄດ້ເວົ້າວ່າມີພຽງແຕ່ 666 ມີອາການແມ່ນສາມາດດ້ານການຄ້າ / ການຂາຍ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈະມີ chaos incredible ໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນແມ່ນບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບເຄື່ອງຫມາຍຂອງ Antichrist ໄດ້.

ບໍ່ວ່າເກີດຫຍັງຂຶ​​້ນກັບໂລກນີ້, ເຖິງແມ່ນ wicked ຈະ wicked, ເພື່ອ wallow sin ຈະຮັກສາເພີ່ມກັບ sin ລາວ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ມີຊີວິດ holy ຈະ holy. ຍ້ອນວ່າຮູ້ວ່າບໍ່ມີ holiness ແມ່ນຫົວໃຈຂອງຕົນເອງເພງນຶ່ງໃນດວງໃສຂອງ. ແລະນີ້ແມ່ນ saints ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສົມບູນຮັບປະກັນການປົກປ້ອງໃສຂອງ perfectly. ບາງທີອາດມີ chaos ຂອງໂລກ, ແຕ່ສາມາດໃສ evacuate ຊັບສິນລາວທີ່ຈະທ້ອນໃນການປ້ອງກັນຕົນ, ຄືກັນກັບມື້ຂອງເຂົາ Noah, ໃສ evacuate ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນເວລາທີ່ Sodom ແລະ Gomorrah ໄດ້ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍໄຟແລະ sulfur, ໃສ evacuate ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະ.

ອ້າຍ, .. ບໍ່ເຄີຍເວົ້າວ່າໃສເຮັດສັນຍາ His negligent, ບໍ່ເຄີຍເວົ້າວ່າໃສຈະບໍ່ມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແລະບໍ່ເຄີຍເວົ້າວ່າໂລກແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນມັນຈະບໍ່ຖືກທໍາລາຍຖິ້ມ. ພະຄໍາພີໄດ້ເປັນ W​​ord ຂອງໃສ, ການ Word eternal ວິໃສ prevail. ມີເວລາໃນເວລາທີ່ທັງຫມົດທີ່ຖືກຂຽນເປັນພາສາພະຄໍາພີຈະມີ fulfilled.

ຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອນຂອງການທົດລອງຍານບິນເປັນຜູ້ທີ່ເປັນ famous ດີແນະນໍາເມື່ອວ່ານະໂຍບາຍຂອງບິນຍານບິນໃນປະເທດສະຫະລັດ, ໃນສະເຫນີຂໍສໍາລັບການທົດລອງຫຼືການທົດລອງການຮ່ວມມືທີ່ຈະບໍ່ Christians ເປັນ, ນີ້ແລ້ວວ່າໃນເວລາທີ່ rapture ທີ່ເກີດຂື້ນ, ເຮືອບິນຍັງເປັນ ການຄວບຄຸມ. ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ chip ຂະຫນາດຂອງເມັດພືດການຜະລິດເຂົ້າເປັນໄດ້ແມ່ນແລ້ວຖືກນໍາໃຊ້ໃນບາງປະເທດສໍາລັບປະຊາຊົນບາງ. unthinkable ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຫຼາຍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ້ chip ຕົວຂອງມັນເອງໄດ້. ແມ່ນຢູ່ຫລັງການນໍາໃຊ້ chip ແລະສິ່ງທີ່ເປົ້າຫມາຍທີ່ສຸດທີ່. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຫຼາຍ Christians ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກສູດ devil ໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນີ້ 666 ເຄື່ອງຫມາຍ. ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈຄໍາສັບວິໃສແມ່ນງຽບ.

ການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວິທີການທີ່ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະກຽມພ້ອມທຸກຄັ້ງທີ່ Lord ມາ, ແລະຊີວິດຂອງພວກເຮົາມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້. ຈືຂໍ້ມູນການວິທີການຫຼາຍຂອງຜູ້ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ນອກຄວາມຮູ້ຂອງຄວາມຈິງແທ້ຈິງ, ທີ່ມີຄວາມຫມາຍວ່າການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເກິດໃນປາກຂອງພວກເຂົາ. Mercy ວ່າໃສໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ພວກເຮົາແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກ longing ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເປັນເສັ້ນທາງຕັ້ງຊື່.

ໃສຕາຍທ່ານ.

Kembali ke Halaman Utama

Iklan

2 Tanggapan

  1. […] Selengkapnya, Klik di SINI […]

  2. […] Selengkapnya, Klik di SINI […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: